Privacyverklaring

Het beschermen van jouw persoonsgegevens is belangrijk. Daarom kun je hier de informatie vinden met betrekking tot het verwerken en beschermen van jouw gegevens die door Het Voedingslab verzameld worden. 

Het Voedingslab gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Dit is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Om jouw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen heeft Het Voedingslab gegevens nodig. Denk daarbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde medische gegevens indien van toepassing


Het Voedingslab gebruikt deze gegevens ter bevordering van het uitvoeren van werkzaamheden om jou te voorzien van persoonlijk advies. 

De gegevens worden 15 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard, volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Indien noodzakelijk zal Het Voedingslab gegevens verstrekken alleen met jouw toestemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. 

De programma’s die worden gebruikt zijn AVG verantwoord, waardoor je ervan verzekerd bent dat de gegevens in een beschermde omgeving worden opgeslagen en verwerkt. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te (laten) zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Een verzoek hiervoor kun je indienen via de gegevens terug te vinden bij contact. Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt om samen de gegevens aan te passen omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is.